Johdanto

Tietoa kurssista

Tämän kurssin ovat kehittäneet Niklas Halonen ja Matias Zwinger. Kehityksessä ovat auttaneet myös Roope Salmi, Jens Pitkänen ja Tuukka Moilanen.

Kurssin tarkoitus on ensisijaisesti opettaa ohjelmoinnin syvällisiä konsepteja Rust-ohjelmointikielen avulla. Ohjelmointikielet ovat vain työkaluja ongelmien ratkaisuun eikä Rust todellakaan ole aina paras työkalu. Ohjelmistokehittäjän on tärkeämpää ymmärtää miten yleisiä ohjelmoinnin konsepteja voi käyttää hyödyksi ohjelmointikielestä riippumatta.

Tietoa kurssin alustasta

Kurssimateriaali on kirjoitettu mdBook-alustalla, jonka lisäksi diaesityksiä ajetaan revealjs paketilla. Kurssimateriaalin lähdekoodi on avointa ja löytyy GitLabista. Kurssin integroidun kehitysympäristön lähdekoodi löytyy myös GitLabista.

Oppimistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia seuraavat asiat:

 • Ymmärtää ohjelmoinnin peruskonsepteja syvällisemmin:
  • pattern matching
  • muuttuvuus
  • tietorakenteet, kuten Vec ja HashMap
  • muistinhallinta
  • osoittimet
  • staattinen ja dynaaminen tyypitys
 • Osata lukemaan ohjelmointiaineistoa, kuten rustdoc-dokumentaatiota ja Rust-lähdekoodia
 • Osata itsenäisesti etsimään tietoa ongelman ratkaisemiseksi
 • Osata käyttää kehitysympäristöä hyödyksi ohjelman muokkaamisessa ja debuggauksessa
 • Ymmärtää sekä manuaalisen, että automaattisen testaamisen käsitteet ja merkityksen ohjelmistokehityksessä
 • Ymmärtää siistin lähdekoodin merkityksen
 • Osata käyttää ulkoisia sekä itsetekemiä kirjastoja ohjelmissa
 • Tietää ohjelmoinnin terminologiaa suomeksi sekä englanniksi:
  • konekieli (machine code)
  • kääntäjä (compiler)
  • pino (stack)
  • keko (heap)
 • Osata funktionaalisen ohjelmoinnin paradigman mukaisia konsepteja:
  • Korkeamman asteen funktio
  • Muuttumattomuus (immutability)
  • Geneerisyys
  • Algebrallinen tietotyyppi
 • Osata imperatiivisen ohjelmoinnin paradigman mukaisia konsepteja:
  • Käskyt
  • Suorituksen ohjaus ehtolauseilla
  • Tiedon muuttamista paikallaan
 • Ymmärtää Rustin tyyppijärjestelmän ero muista ohjelmointikielistä:
  • Periytyminen (inheritance)
  • Piirteet (traits)
  • Nollakustannusabstraktiot ja -tyypit (zero-cost abstractions and types)
 • Ymmärtää Rustin omistajuusparadigman hyödyt ja haitat
 • Osata kollaboroivasti kehittää toimivaa Rust-lähdekoodia esimerkiksi Gitin avulla

Pidetyt kurssit

 • Otaniemen lukiolla 2022 keväällä (versio 0.5.0)