Kurssin käsitekaavio

 • Tietokaavio kuvaa mitkä käsitteet vaativat oppiakseen toisen käsitteen osaamista
 • Solmut vastaavat käsitteitä, jotka sisältävät tietoa sekä syntaksista että semantiikasta. Käsitteet eivät ole ali-/ylikäsitejärjestyksessä. Käsitteen vaadittu osaamistaso voi myös vaihdella; sen voi ehkä päätellä siitä riippuvien käsitteiden määrästä
 • Nuolet kulkevat riippuvuuden suuntaan (lähtökäsite riippuu maalikäsitteestä)
 • Nuolen vahvuudet on luokiteltu seuraavasti:
  • Ei nuolta: käsitteet voidaan opettaa eri järjestyksessä
  • Tavallinen: käsite on hyvä tietää ennen seuraavaa
   • Esimerkiksi muuttuvuudesta voi puhua yleisemmin, kuin vain muuttujien yhteydessä. Muuttujan käsitteen voi myös oppia "takaperin" jos ymmärtää muuttuvuuden
  • Vahva: käsite on hyvä ymmärtää ennen seuraavaa
   • Esimerkiksi lainaamista on turha opettaa, koska sen määritelmä on hyvin omistajuuskeskeinen
 • Komposiittinuolia ei tarvitse piirtää, koska osaaminen on useimmiten transitiivista

"on hyvä" jää tässä sen kummemmin määrittelemättä

Viikko 1

Viikko 1 sisältää ainoana oikeana tehtävän guessing_gamen implementoinnin, jonka ohessa oppiii cargon ja println! käytön.

flowchart LR
  linkStyle default stroke-width:1px
  guessing_game
  println[println-makro]
  cargo
  muuttujat
  muuttuvuus
  match
  laatikot
  
  guessing_game --> println & cargo & muuttujat & muuttuvuus & match & laatikot

Viikko 2

Viikko 2 sisältää aloittelijatason käsitteitä Rustista. Kaikki käsitteet liittyvät muuttujiin, joten niistä aloitetaan.

flowchart LR
  linkStyle default stroke-width:1px
  muuttujat
  muuttuvuus
  to[tiedon omistajuus]
  primitiivityypit
  fn[funktioiden määritteleminen]
  args[parametrit, argumentit]
  expr[lausekkeet ja puolipiste]
  if[if-lauseke]
  palauttaminen
  scope
  lainaaminen
  
  to --> muuttujat
  muuttuvuus --> muuttujat
  expr --> muuttujat
  palauttaminen --> expr
  args ==> muuttujat
  scope --> muuttujat
  fn ==> primitiivityypit & args
  fn --> expr & scope & expr
  if --> expr
  lainaaminen ==> to

Viikko 3

Viikko 3 sisältää tutustumisen muistinhallintaan ja tavuihin.

flowchart LR
  linkStyle default stroke-width:1px
  kutsupino
  koko
  representaatio
  slice
  keko
	taulukko
  vec[Vec-tietorakenne]
  referenssi
  osoitin
  proc[prosessit ja säikeet]
  ohjelmatiedosto
  konekieli
  
  vec --> osoitin
  keko --> koko & kutsupino
  osoitin --> keko
  taulukko --> osoitin
  slice --> taulukko & representaatio --> koko
  referenssi --> osoitin
  referenssi ==> lainaaminen ==> to[tiedon omistajuus]
  proc --> ohjelmatiedosto --> konekieli

Viikko 4

Viikko 4 tutustutaan funktionaalisesta ohjelmoinnista tuttuihin algebrallisiin tietotyyppeihin (struct ja enum) ja niiden esitykseen muistissa.

flowchart LR
  linkStyle default stroke-width:1px
	tuplet
	structit
	enumit
	Option
	Result
	at[algebrallinen tietotyyppi]
	staticdyn[staattinen ja dynaaminen tyypitys]
	virheenhallinta
	panikointi
	hashmap[HashMap-tietorakenne]
	match
	derive
  klosuurit
  assocfn[metodit ja assosioidut funktiot]
  impl
  traits[piirteet yleisellä tasolla]
  
  tuplet & structit --> at
  Option & Result --> enumit ==> structit & tuplet
  assocfn --> at
  virheenhallinta --> Option & Result & panikointi
  hashmap ==> Result & Option
  match ==> at
  impl --> enumit
  impl ==> assocfn
  derive --> traits
  klosuurit ==> fn[funktioiden määritteleminen]

Enumit liittyvät structeihin, koska struct-syntaksia käytetään enumien struct-varianteissa

Solmut

 • moduulit
 • laatikot
 • Cargo.toml
 • virhepropagointi ?
 • kutsupinon purku (unwind)
 • geneeriset tyypit, tyyppifunktiot
 • piirteet yleisellä tasolla
 • geneeristen rajoittaminen piirteillä
 • dyn Trait
 • pub
 • Box smart pointer
 • bin/lib