Kurssiprojekti

Kurssiprojektin tarkoitus on mahdollistaa luovuuden maksimaalinen käyttö, jotta Rustin (ja ohjelmoinnin) oppiminen olisi mahdollisimman luontevaa.

Projektin laajuus riippuu täysin opiskelijan taitotasosta ja käytössä olevasta ajasta.

Oma idea (suositeltu)

Kaikista paras projekti on sellainen, jolle opiskelijalla on tarve, kuten pieni ohjelma tai skripti/automaatio.

Paras projekti palkitaan!

Jos sellaista ei ole mielessä, voit lukea seuraavia ideoita:

Valmiit projekti-ideat

Peli

Rustissa on muutama suosittu pelikehys:

Lisää tietoa

Komentorivipohjaista peliä varten on console_engine

Lisp-projekti

Tee oma Lisp-tulkki. Tutoriaali: https://vishpat.github.io/lisp-rs/overview.html

Esimerkki Lisp-koodista:

(
	(define m 10)
	(define n 12)
	(define K 100)
	
	(define func1 (lambda (x) (+ x K)))
	(define func2 (lambda (x) (- x K)))
	
	(func1 m)
	(func2 n)
)

Koulun ruokalista työkalu

Ohjelma, joka näyttää viikon ruokalistan REST APIa käyttäen

Mini-redis

Käyttäen tokio-asynkronista runtimeä

https://tokio.rs/tokio/tutorial

IO-projekti kirjasta

Pieni grep implementaatio (komentorivityökalu)

https://doc.rust-lang.org/stable/book/ch12-00-an-io-project.html

Loppuprojekti kirjasta (vaikea)

Monisäikeinen verkkopalvelin

https://doc.rust-lang.org/stable/book/ch20-00-final-project-a-web-server.html

Projektipohjat

Matopeli yewillä

TODO

Muut projekteiksi käyvät vaihtoehdot