Tehtävät

Tehtävistä yleensä kurssilla

Kurssilla tehdään tehtäviä tunneilla, mutta niitä varmasti riittää myös tehtäväksi itsenäisesti. Tehtäviä ei ole jaettu tuntitehtäviin ja kotitehtäviin vaan jako riippuu mitä tunnilla saa aikaan.

guessing_game

https://doc.rust-lang.org/book/ch02-00-guessing-game-tutorial.html

Kirjan toisessa kappaleessa päästään vauhtiin kirjoittamalla komentorivipeli.

guessing_gamea ei tarvitse palauttaa.