Yhteenveto

Toisella viikolla käytiin Rustin syntaksia ja pääpiirteitä läpi.

Uusia asioita olivat:

 • tyypit
 • skooppi
 • funktioiden syntaksi
 • omistajuus ja lainaaminen
 • Rustin erilaisuus muihin kieliin nähden

Vanhoja asioita joita kerrattiin olivat:

 • muuttujat
 • cargo new, cargo run
 • komentorivin käyttö

Harjoitustunti

 • viikko 1 palaute
 • jotain lisäihmettelyä skoopista
 • ajonaika vs kääntöaika
 • paniikki
 • ajonaikana ei voi tulla tyyppivirhettä
 • stringin metodit, &mut String
 • literaalit, string literal vs Strinh
 • static tuple godbolt

Jotain lisäihmettelyä skoopista

#![allow(unused)]
fn main() {
let a = 1;
let a = 2;
{
  let mut a = 3;
  dbg!(a);
  for _ in 0..4 {
    a += 1;
    dbg!(a);
    let a = "kana";
    dbg!(a);
  }
  dbg!(a);
}
dbg!(a);
}

Ajonaika vs kääntöaika

#![allow(unused)]
fn main() {
const A: i32 = 5;
}
const fn add(a: i32, b: i32) -> i32 {
  a + b // + is const fn
}

const A: i32 = add(5, 5);

fn main() {
  dbg!(A);
}

Ajonaika vs kääntöaika

#![allow(unused)]
fn main() {
const FACTS: String = String::from("Rust > Python");
}

Ajonaika vs kääntöaika

#![allow(unused)]
fn main() {
const FACTS: &'static str = "Rust > Python";
}

Viikkopalaute

Joka viikolla voi ja kannattaa täyttää palautelomake, jonka avulla opettajat voi päätellä mitä pitäisi opettaa enemmän

Anna palautetta miten sinulla meni tämän viikon aiheet