Viikko 3

Tavoitteet

  • tietää teknisiä yksityiskohtia eri tietorakenteista, kuten Vec, String ja &[T]
  • tietää pinon ja keon merkityksen ohjelman toiminnalle
  • ymmärtää omistajuuden säännöt
  • tietää lainaamisen säännöt
  • tietää mitä prosessit ovat ja miten käyttöjärjestelmä liittyy asiaan
  • tietää mikä on ohjelmatiedosto ja konekieli
  • osaa etsiä tietoa Rustista