Viikko 5 (keskeneräinen)

Tällä viikolla käsitellään lähdekoodia, virheenkäsittelyä, geneerisiä tyyppejä ja piirteitä.

Tavoitteet

 • tietää semanttisen versioinnin perusteet
 • tietää mitä on avoin lähdekoodi, sekä mitä avointa lähdekoodia omalla tietokoneella pyörii
 • tietää moduulihierarkia ja itemien näkyvyys
 • osata käyttää eri Rust-kirjastoja omissa ohjelmissa ja kirjastoissa
 • tietää Result-tyypin toiminta
  • miten virheenkäsittely on toteutettu Rustissa (ja funktionaalisissa kielissä)
  • miten virheenkäsittely on toteutettu muissa imperatiivisissa kielissä
 • tietää mitä panikointi tarkoittaa ja miten sitä voi välttää
 • tietää geneeristen tyyppien syntaksi
 • tietää piirteiden toiminta
  • tietää Iterator-piirteen määritelmä sekä tyyppejä jotka implementoivat Iterator-piirteen
 • osata implementoida omia tietorakenteita, kuten binääripuu